Greek
German (Γερμανία) English (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) French (Γαλλία) Dutch (Βέλγιο) Italian (Ιταλία) Dutch (Ολλανδία) Polish (Πολωνία) Turkish (Τουρκία) Czech (Τσεχική Δημοκρατία) Swedish (Σουηδία) Greek (Ελλάδα) Hungarian (Ουγγαρία)

Μηχανή φρεζαρίσματος CNC
MACMON M 434 NC/CNC

Τιμή εκκίνησης δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
23.900 €
Έτος κατασκευής
1999
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή μηχανήματος:
Μηχανή φρεζαρίσματος CNC
Κατασκευαστής:
MACMON
Μοντέλο:
M 434 NC/CNC
Έτος κατασκευής:
1999
Κατάσταση:
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)

ΤΙΜΉ & ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ

Τιμή:
23.900 € Τιμή εκκίνησης δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ID Καταχώρησης:
A679-4434
Τελευταία ενημέρωση:
στις 13.01.2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

- Έλεγχος Heidenhain TNC 310
- Επιφάνεια σύσφιξης τραπεζιού: 320 x 250 mm
- διαδρομή: X= 400, Y= 250, Z= 400 mm
- Εργαλειοθήκη: ISO 40
Διάσταση LxWxH: 1600 x 1500 x 1900 mm
Bjjumyoc
Βάρος: περίπου 1200 kg

Η διαφήμιση μεταφράστηκε αυτόματα και ενδέχεται να περιέχει ορισμένα σφάλματα μετάφρασης.

Πάροχος

WTS Maschinenhandels GmbH & Co. KG

Επικοινωνήστε με το πρόσωπο: Herr Wolfgang Stimpel

Postfach 2722

58477 Lüdenscheid, Γερμανία

Τελευταία online: Σήμερα

Εγγεγραμμένο μέλος από το: 2002

141 Διαφημίσεις online

Wir handeln seit 30 Jahren mit Werkzeugmaschinen: Schwerpunkt
Pressen, Dreh- und Fräsmaschinen.
Impressum & Datenschutzerklärung
Angaben gemäß § 5 TMG:
WTS Maschinenhandels KG
Stüttinghauser Ringstraße 39
58515 Lüdenscheid

Vertreten durch:
Wolfgang Stimpel


Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht:Iserlohn
Registernummer: A4284

Umsatzsteuer:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE814802428

Streitschlichtung
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Site Notice
Information provided according to Sec. 5 German Telemedia Act (TMG):
WTS Maschinenhandels KG
Stüttinghauser Ringstraße 39
58515 Lüdenscheid

Represented by:
Wolfgang Stimpel

Contact:
Telephone: 0235178183
Telefax: 0235178569

Register entry:
Entry in the Handelsregister.
Registering court:Iserlohn
Registration number: A4284

VAT:
VAT Id number according to Sec. 27 a German Value Added Tax Act:
DE814802428

Dispute resolution
We do not take part in online dispute resolutions at consumer arbitration boards.

Liability for Contents
As service providers, we are liable for own contents of these websites according to Sec. 7, paragraph 1 German Telemedia Act (TMG). However, according to Sec. 8 to 10 German Telemedia Act (TMG), service providers are not obligated to permanently monitor submitted or stored information or to search for evidences that indicate illegal activities.

Legal obligations to removing information or to blocking the use of information remain unchallenged. In this case, liability is only possible at the time of knowledge about a specific violation of law. Illegal contents will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Liability for Links
Our offer includes links to external third party websites. We have no influence on the contents of those websites, therefore we cannot guarantee for those contents. Providers or administrators of linked websites are always responsible for their own contents.

The linked websites had been checked for possible violations of law at the time of the establishment of the link. Illegal contents were not detected at the time of the linking. A permanent monitoring of the contents of linked websites cannot be imposed without reasonable indications that there has been a violation of law. Illegal links will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Copyright
Contents and compilations published on these websites by the providers are subject to German copyright laws. Reproduction, editing, distribution as well as the use of any kind outside the scope of the copyright law require a written permission of the author or originator. Downloads and copies of these websites are permitted for private use only.
The commercial use of our contents without permission of the originator is prohibited.

Copyright laws of third parties are respected as long as the contents on these websites do not originate from the provider. Contributions of third parties on this site are indicated as such. However, if you notice any violations of copyright law, please inform us. Such contents will be removed immediately.Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

WTS Maschinenhandels KG
Wolfgang Stimpel
Stüttinghauser Ringstraße 39
58515 Lüdenscheid

Telefon: 0235178183

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Privacy Policy
1. An overview of data protection
General
The following gives a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. Personal information is any data with which you could be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy found below.

2. General information and mandatory information
Data protection
The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Notice concerning the party responsible for this website
The party responsible for processing data on this website is:

WTS Maschinenhandels KG
Wolfgang Stimpel
Stüttinghauser Ringstraße 39
58515 Lüdenscheid

Telephone: 0235178183

The responsible party is the natural or legal person who alone or jointly with others decides on the purposes and means of processing personal data (names, email addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of your data
Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Right to file complaints with regulatory authorities
If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is headquartered.

Right to data portability
You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent technically feasible.

Information, blocking, deletion
As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted. You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data.

Opposition to promotional emails
We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

Υποβολή αιτήματος

us 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Ολλανδία
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκή Ρωσία)
Ουκρανία
Estland (Reval)
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Μακεδονία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα
Ταϊβάν
Ιράν
Μπαγκλαντές
Αφγανιστάν
Σημείωση: Το αίτημά σας θα προωθηθεί σε όλους τους εμπόρους σε αυτή την κατηγορία. Αυτό μπορεί να αποφέρει μεγάλο αριθμό προσφορών!
Η αίτηση δεν μπόρεσε να σταλεί. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.

ΤΗΛΈΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Αυτές οι διαφημίσεις μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν.
Μικρή αγγελία
Macmon M-434 NC Macmon M-434 NC Macmon M-434 NC Macmon M-434 NC Macmon M-434 NC Macmon M-434 NC Macmon M-434 NC Macmon M-434 NC
more images
8
Γερμανία Heilbronn
1506 km
Μηχανή φρεζαρίσματος εργαλείων γενικής χρήσης
Macmon M-434 NC
2008
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M 100 RE MACMON M 100 RE MACMON M 100 RE MACMON M 100 RE
more images
4
Γερμανία Feucht
1422 km
Μηχανή φρεζαρίσματος M100 RE
MACMON M 100 RE
2001
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100
more images
10
Γερμανία Velen
1832 km
Μηχανή φρεζαρίσματος εργαλειοθήκης - Universal
MACMON M 100
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M 100 D MACMON M 100 D MACMON M 100 D MACMON M 100 D
more images
4
Γερμανία Metzingen
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1456 km
Εργαλείο δωμάτιο φρέζα - Universal
MACMON M 100 D
1988
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100
more images
5
Γερμανία Dreieich
1599 km
Εργαλείο δωμάτιο φρέζα - Universal
MACMON M 100
1984
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D
more images
7
Γερμανία Schlüchtern
1584 km
Εργαλειομηχανή φρεζαρίσματος
Macmon M 100 D
1976
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100
more images
11
Γερμανία Oberpframmern
1280 km
Μηχανή γενικής διάτρησης και φρεζαρίσματος
Macmon M 100
ως καινούργιο (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M 200 B MACMON M 200 B MACMON M 200 B MACMON M 200 B
more images
4
Γερμανία Feucht
1422 km
Μηχανή φρεζαρίσματος M100 RE
MACMON M 200 B
1989
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M 100 C (X=310 mm)
more images
1
Γερμανία Kassel
1671 km
Μηχανή φρεζαρίσματος εργαλείων γενικής χρήσης
MACMON M 100 C (X=310 mm)
1969
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M 100 MACMON M 100 MACMON M 100
more images
3
Γερμανία Dortmund-Wambel
1776 km
Οικουμενική εργαλείο άλεσμα μηχάνημα
MACMON M 100
1973
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M400 CNC MACMON M400 CNC MACMON M400 CNC MACMON M400 CNC MACMON M400 CNC
more images
5
Γερμανία Berlin
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1628 km
Φρέζα
MACMON M400 CNC
1994
έτοιμο προς χρήση (χρησιμοποιημένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D
more images
5
Γερμανία Schlüchtern
1584 km
Εργαλειομηχανή φρεζαρίσματος
Macmon M 100 D
1978
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M 100 Macmon M 100 Macmon M 100
more images
3
Γερμανία Düsseldorf
1782 km
Φρέζα
Macmon M 100
1972
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
PRVOMAJSKA - MACMON M 100 (X=310 mm) PRVOMAJSKA - MACMON M 100 (X=310 mm)
more images
2
Γερμανία Kassel
1671 km
Μηχανή φρεζαρίσματος εργαλείων γενικής χρήσης
PRVOMAJSKA - MACMON M 100 (X=310 mm)
1978
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D
more images
5
Γερμανία Schlüchtern
1584 km
Εργαλειομηχανή φρεζαρίσματος
Macmon M 100 D
1978
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M400 CNC Macmon M400 CNC Macmon M400 CNC Macmon M400 CNC Macmon M400 CNC Macmon M400 CNC Macmon M400 CNC Macmon M400 CNC Macmon M400 CNC
more images
9
Γερμανία Düsseldorf
1782 km
CNC άλεση μηχάνημα
Macmon M400 CNC
1994
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
MACMON M 100 (X*310 mm) MACMON M 100 (X*310 mm)
more images
2
Γερμανία Staufenberg
1665 km
Μηχανή φρεζαρίσματος εργαλείων γενικής χρήσης
MACMON M 100 (X*310 mm)
1972
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D
more images
5
Γερμανία Schlüchtern
1584 km
Εργαλειομηχανή φρεζαρίσματος
Macmon M 100 D
1978
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D Macmon M 100 D
more images
7
Γερμανία Schlüchtern
1584 km
Εργαλειομηχανή φρεζαρίσματος
Macmon M 100 D
1978
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Macmon M 100 RE Macmon M 100 RE Macmon M 100 RE Macmon M 100 RE Macmon M 100 RE Macmon M 100 RE Macmon M 100 RE
more images
7
Γερμανία Schlüchtern
1584 km
Εργαλειομηχανή φρεζαρίσματος
Macmon M 100 RE
1997
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Skoda CNC W180 cnc Skoda CNC W180 cnc Skoda CNC W180 cnc Skoda CNC W180 cnc Skoda CNC W180 cnc
more images
5
Τσεχική Δημοκρατία Karlsbad
1428 km
Μύλος διάτρησης πλάκας - χιτώνιο στήριξης
Skoda CNC W180 cnc
1997
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Nordrhein-Westfalen, Γερμανία
1729 km
CNC Rack άδειο / χωρίς κάρτες CC100 M
Bosch CNC Mat.Nr. 054014-106401
καλό (μεταχειρισμένο)
Μικρή αγγελία
Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434 Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434
more images
10
Γερμανία Regensburg
1346 km
Ανατρεπόμενο φορτηγό
Schwarzmüller Kippmulde 28 m³ 5.780 KG LIFT Nr.: 434
2019
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M
more images
4
Γερμανία Mühlheim am Main
1599 km
Κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC
HURCO BMC 30/M
1995
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M HURCO BMC 30/M
more images
8
Ουγγαρία Szombathely
1002 km
Κέντρο κατεργασίας CNC
HURCO BMC 30/M
1998
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
HURCO BMC 4020/M HURCO BMC 4020/M HURCO BMC 4020/M HURCO BMC 4020/M
more images
4
Γερμανία Mühlheim am Main
1599 km
Κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC
HURCO BMC 4020/M
1999
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
MORI SEIKI SL 35 M 750 MORI SEIKI SL 35 M 750 MORI SEIKI SL 35 M 750 MORI SEIKI SL 35 M 750 MORI SEIKI SL 35 M 750 MORI SEIKI SL 35 M 750
more images
6
Γερμανία Oelde
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1772 km
CNC καμπής - και το κέντρο φρεζαρίσματος
MORI SEIKI SL 35 M 750
1990
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M
more images
6
Γερμανία Hessisch Lichtenau
1646 km
Έλεγχος CNC, Numeric Control, από MAX MÜLLER GIL
GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M
1980
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Holz-Her Pro-Master 7123 M 500 Holz-Her Pro-Master 7123 M 500 Holz-Her Pro-Master 7123 M 500 Holz-Her Pro-Master 7123 M 500 Holz-Her Pro-Master 7123 M 500 Holz-Her Pro-Master 7123 M 500 Holz-Her Pro-Master 7123 M 500 Holz-Her Pro-Master 7123 M 500 Holz-Her Pro-Master 7123 M 500
more images
9
Γερμανία
1359 km
Κέντρο κατεργασίας CNC
Holz-Her Pro-Master 7123 M 500
2007
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Okuma LB 15 II M Okuma LB 15 II M Okuma LB 15 II M Okuma LB 15 II M Okuma LB 15 II M
more images
5
Τσεχική Δημοκρατία Vyškov
1199 km
Τόρνος CNC
Okuma LB 15 II M
1996
μη δοκιμασμένο (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Okuma LT10-M Okuma LT10-M Okuma LT10-M Okuma LT10-M
more images
4
Τσεχική Δημοκρατία Červený Kostelec
1348 km
Τόρνος CNC με τροφοδότη ράβδων
Okuma LT10-M
1997
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
ELB SWR 60 T NC K ELB SWR 60 T NC K
more images
2
Γερμανία Metzingen
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1456 km
Περιστροφική επιφάνεια λείανσης M / C-Horiz.
ELB SWR 60 T NC K
1980
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
OKUMA LU 25 M OKUMA LU 25 M OKUMA LU 25 M OKUMA LU 25 M OKUMA LU 25 M OKUMA LU 25 M
more images
6
Γερμανία Oelde
1767 km
Κέντρο τόρνευσης και φρεζαρίσματος CNC
OKUMA LU 25 M
1996
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M
more images
6
Γερμανία Hessisch Lichtenau
1646 km
CNC Control, Αριθμητικός έλεγχος, από MAX MÜLLER GIL
GILDEMEISTER / MAX MÜLLER Eltropilot M
1980
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Τσεχική Δημοκρατία Tuřanka, 627 00 Brno-Slatina, Tschechien
1196 km
Τόρνος CNC
Okuma Corporation LT 200 M Twin Star
2005
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Okuma LR 35 M Okuma LR 35 M Okuma LR 35 M Okuma LR 35 M Okuma LR 35 M Okuma LR 35 M Okuma LR 35 M
more images
7
Γερμανία Aachen
1790 km
Τόρνος CNC
Okuma LR 35 M
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Fehlmann Picomax 60 M Fehlmann Picomax 60 M Fehlmann Picomax 60 M Fehlmann Picomax 60 M Fehlmann Picomax 60 M Fehlmann Picomax 60 M Fehlmann Picomax 60 M Fehlmann Picomax 60 M Fehlmann Picomax 60 M
more images
9
Ολλανδία Zevenbergen
1932 km
Κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC με 4./
Fehlmann Picomax 60 M
2000
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Hedelius BC100 M-2500 Hedelius BC100 M-2500 Hedelius BC100 M-2500 Hedelius BC100 M-2500 Hedelius BC100 M-2500 Hedelius BC100 M-2500
more images
6
Γερμανία Werlte
1879 km
Κέντρο κατεργασίας CNC
Hedelius BC100 M-2500
2008
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
WFL M 50 MILLTURN WFL M 50 MILLTURN WFL M 50 MILLTURN WFL M 50 MILLTURN
more images
4
Αυστρία Uttendorf
1230 km
Τόρνος CNC + μηχανή φρεζαρίσματος
WFL M 50 MILLTURN
1991
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
FEHLMANN PICOMAX 100 CNC FEHLMANN PICOMAX 100 CNC FEHLMANN PICOMAX 100 CNC FEHLMANN PICOMAX 100 CNC
more images
4
Γερμανία Metzingen
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1456 km
Διάτρησης και φρεζαρίσματος M/C
FEHLMANN PICOMAX 100 CNC
1985
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
AXA USC 40 3000 M 80 AXA USC 40 3000 M 80 AXA USC 40 3000 M 80 AXA USC 40 3000 M 80 AXA USC 40 3000 M 80 AXA USC 40 3000 M 80 AXA USC 40 3000 M 80 AXA USC 40 3000 M 80
more images
8
Γερμανία Schwäbisch Gmünd
1444 km
Μηχανή με 6 άξονες CNC που κινείται σε στήλη
AXA USC 40 3000 M 80
1997
έτοιμο προς χρήση (χρησιμοποιημένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M CMS Giotto M
more images
14
Ολλανδία Wijchen
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1885 km
Κέντρα κατεργασίας CNC CMS Giotto M
CMS Giotto M
1997
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Weeke Venture 08 M Weeke Venture 08 M Weeke Venture 08 M Weeke Venture 08 M Weeke Venture 08 M Weeke Venture 08 M
more images
6
Γερμανία München
1301 km
Κέντρο κατεργασίας CNC
Weeke Venture 08 M
2009
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
de Man AST-1/0/MSR 3 (3 m, PC-Steuerung MSR 3) de Man AST-1/0/MSR 3 (3 m, PC-Steuerung MSR 3) de Man AST-1/0/MSR 3 (3 m, PC-Steuerung MSR 3) de Man AST-1/0/MSR 3 (3 m, PC-Steuerung MSR 3)
more images
4
Γερμανία Kassel
1671 km
Στάση CNC
de Man AST-1/0/MSR 3 (3 m, PC-Steuerung MSR 3)
1995
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
LACH-DIAMANT M 4040-CNC LACH-DIAMANT M 4040-CNC LACH-DIAMANT M 4040-CNC LACH-DIAMANT M 4040-CNC LACH-DIAMANT M 4040-CNC
more images
5
Τσεχική Δημοκρατία Kobližná 3, 631 32 Brno-Brno-střed, Tschechien
1201 km
CNC καθολική μηχανή ακονίσματος
LACH-DIAMANT M 4040-CNC
1998
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100 SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100 SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100 SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100 SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100 SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100 SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100 SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100
more images
8
Ουγγαρία Tomajmonostora
936 km
CNC 5 αξόνων Morbidelli M 100
SCM CNC 5 tengely Morbidelli M 100
2019
ως καινούργιο (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis
more images
15
Ιταλία Gussago
1201 km
Μηχανές λείανσης - κεντροειδείς
MIKROSA KRONOS M CNC 6 axis
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
SICMI PSS 70 M NC
more images
1
Αυστρία Wiener Neudorf
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1096 km
Πρέσα συνεργείου - υδραυλική
SICMI PSS 70 M NC
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Schneeberger Gemini NGM Schneeberger Gemini NGM Schneeberger Gemini NGM Schneeberger Gemini NGM
more images
4
Γερμανία Cloppenburg
1860 km
5 άξονες CNC ελεγχόμενο καθολικό εργαλείο λείανσης...
Schneeberger Gemini NGM
2019
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
SICMI PSS 100 M NC
more images
1
Αυστρία Wiener Neudorf
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1096 km
Πρέσα συνεργείου - υδραυλική
SICMI PSS 100 M NC
νέο
Κλήση