Υδραυλική πολυγωνικό στροφή μηχανής
Wera R4-M4 Profilator

Τιμή εκκίνησης δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
5.900 €
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή μηχανήματος:
Υδραυλική πολυγωνικό στροφή μηχανής
Κατασκευαστής:
Wera
Μοντέλο:
R4-M4 Profilator
Κατάσταση:
καλό (μεταχειρισμένο)

ΤΙΜΉ & ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ

Τιμή:
5.900 € Τιμή εκκίνησης δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ID Καταχώρησης:
A170-6140
Τελευταία ενημέρωση:
στις 20.03.2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

- yom ca. 1972 Made in Germany - για την παραγωγή προφίλ 2-, 4- και 6-άκρων. - μηχανή 1900 x 1000 x 1500 mm - ηλεκτρικά ερμάρια 700 x 800 x 1200 mm βάρος: 2.200 kg - μηχανισμός αφαίρεσης σκουριάς - αφαίρεση δακτυλίου - συσκευή αντιγραφής SAUTHER - υδραυλικό κινητήρα ισχύος 4 kW - κινητήρας ατράκτου 3 kW - διαστάσεις τεκμηρίωσης (LxWxH)
Pqrvmtpu3

Η διαφήμιση μεταφράστηκε αυτόματα και ενδέχεται να περιέχει ορισμένα σφάλματα μετάφρασης.

Πάροχος

WTS Maschinenhandels GmbH & Co. KG

Επικοινωνήστε με το πρόσωπο: Herr Wolfgang Stimpel

Postfach 2722

58477 Lüdenscheid, Γερμανία

Τελευταία online: Χθες

Εγγεγραμμένο μέλος από το: 2002

135 Διαφημίσεις online

Wir handeln seit 30 Jahren mit Werkzeugmaschinen: Schwerpunkt
Pressen, Dreh- und Fräsmaschinen.
Impressum & Datenschutzerklärung
Angaben gemäß § 5 TMG:
WTS Maschinenhandels KG
Stüttinghauser Ringstraße 39
58515 Lüdenscheid

Vertreten durch:
Wolfgang Stimpel


Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht:Iserlohn
Registernummer: A4284

Umsatzsteuer:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE814802428

Streitschlichtung
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Site Notice
Information provided according to Sec. 5 German Telemedia Act (TMG):
WTS Maschinenhandels KG
Stüttinghauser Ringstraße 39
58515 Lüdenscheid

Represented by:
Wolfgang Stimpel

Contact:
Telephone: 0235178183
Telefax: 0235178569

Register entry:
Entry in the Handelsregister.
Registering court:Iserlohn
Registration number: A4284

VAT:
VAT Id number according to Sec. 27 a German Value Added Tax Act:
DE814802428

Dispute resolution
We do not take part in online dispute resolutions at consumer arbitration boards.

Liability for Contents
As service providers, we are liable for own contents of these websites according to Sec. 7, paragraph 1 German Telemedia Act (TMG). However, according to Sec. 8 to 10 German Telemedia Act (TMG), service providers are not obligated to permanently monitor submitted or stored information or to search for evidences that indicate illegal activities.

Legal obligations to removing information or to blocking the use of information remain unchallenged. In this case, liability is only possible at the time of knowledge about a specific violation of law. Illegal contents will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Liability for Links
Our offer includes links to external third party websites. We have no influence on the contents of those websites, therefore we cannot guarantee for those contents. Providers or administrators of linked websites are always responsible for their own contents.

The linked websites had been checked for possible violations of law at the time of the establishment of the link. Illegal contents were not detected at the time of the linking. A permanent monitoring of the contents of linked websites cannot be imposed without reasonable indications that there has been a violation of law. Illegal links will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Copyright
Contents and compilations published on these websites by the providers are subject to German copyright laws. Reproduction, editing, distribution as well as the use of any kind outside the scope of the copyright law require a written permission of the author or originator. Downloads and copies of these websites are permitted for private use only.
The commercial use of our contents without permission of the originator is prohibited.

Copyright laws of third parties are respected as long as the contents on these websites do not originate from the provider. Contributions of third parties on this site are indicated as such. However, if you notice any violations of copyright law, please inform us. Such contents will be removed immediately.Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

WTS Maschinenhandels KG
Wolfgang Stimpel
Stüttinghauser Ringstraße 39
58515 Lüdenscheid

Telefon: 0235178183

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Privacy Policy
1. An overview of data protection
General
The following gives a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. Personal information is any data with which you could be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy found below.

2. General information and mandatory information
Data protection
The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Notice concerning the party responsible for this website
The party responsible for processing data on this website is:

WTS Maschinenhandels KG
Wolfgang Stimpel
Stüttinghauser Ringstraße 39
58515 Lüdenscheid

Telephone: 0235178183

The responsible party is the natural or legal person who alone or jointly with others decides on the purposes and means of processing personal data (names, email addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of your data
Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Right to file complaints with regulatory authorities
If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is headquartered.

Right to data portability
You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent technically feasible.

Information, blocking, deletion
As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted. You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data.

Opposition to promotional emails
We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

Υποβολή αιτήματος

us 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Ολλανδία
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκή Ρωσία)
Ουκρανία
Estland (Reval)
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Μακεδονία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα
Ταϊβάν
Ιράν
Μπαγκλαντές
Αφγανιστάν
Σημείωση: Το αίτημά σας θα προωθηθεί σε όλους τους εμπόρους σε αυτή την κατηγορία. Αυτό μπορεί να αποφέρει μεγάλο αριθμό προσφορών!
Η αίτηση δεν μπόρεσε να σταλεί. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.

ΤΗΛΈΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Αυτές οι διαφημίσεις μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν.
Μικρή αγγελία
WERA PROFILATOR DM 320 R TWIN WERA PROFILATOR DM 320 R TWIN WERA PROFILATOR DM 320 R TWIN WERA PROFILATOR DM 320 R TWIN
more images
4
Γερμανία Butzbach
1632 km
Μηχανή κοπής οδοντωτών άκρων
WERA PROFILATOR DM 320 R TWIN
2009
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Wera Profilator DV 500 Wera Profilator DV 500 Wera Profilator DV 500
more images
3
Γερμανία Kirchdorf an der Iller
1373 km
Τόρνος πολλαπλών αξόνων
Wera Profilator DV 500
2003
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Wera Profilator RE3-100 Wera Profilator RE3-100 Wera Profilator RE3-100 Wera Profilator RE3-100 Wera Profilator RE3-100
more images
5
Γερμανία Fröndenberg/Ruhr
1764 km
Τόρνος κρούσης
Wera Profilator RE3-100
1987
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Wera Profilator M 160 R Wera Profilator M 160 R Wera Profilator M 160 R Wera Profilator M 160 R Wera Profilator M 160 R Wera Profilator M 160 R Wera Profilator M 160 R
more images
7
Γερμανία Kirchdorf an der Iller
1373 km
Τόρνος πολλαπλών αξόνων
Wera Profilator M 160 R
2005
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm
more images
11
Γερμανία Dortmund
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1776 km
Σασί
Renault Premium 460.26 DXI 6x2 EEV nur 434Tkm
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND
more images
15
Πολωνία Nowy Sacz
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1182 km
Ανατρεπόμενο
Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND
2008
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/ Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/
more images
15
Ολλανδία Hedel
1907 km
Γερανός φορτηγών
Volvo FM 460 PALFINGER 48TM!!FLY JIB!! EURO6!!TOP!!ROOF/
2015
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND
more images
15
Πολωνία Nowy Sacz
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1182 km
Γερανός φορτηγού
Volvo FM 440 Kipper 4,80m + PK 17000D/6x4 * TOPZUSTAND
2008
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
WERA WERA WERA WERA WERA
more images
5
Γερμανία Schwäbisch Gmünd
1446 km
RM 120
WERA
2002
έτοιμο προς χρήση (χρησιμοποιημένο)
Κλήση
Δημοπρασία
Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε
Γερμανία Butzbach
1634 km
Μηχανή αποφλοίωσης εργαλείων CNC
WERA ZEM 300
2000
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
Wera RM 130 Wera RM 130 Wera RM 130 Wera RM 130 Wera RM 130
more images
5
Γερμανία Kirchdorf an der Iller
1373 km
Τόρνος πολλαπλών αξόνων
Wera RM 130
2001
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Δημοπρασία
Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε
Γερμανία Butzbach
1634 km
Μηχανή αποφλοίωσης εργαλείων CNC
WERA ZEM 300
2003
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4
more images
5
Γερμανία Wiefelstede
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1891 km
Ηλεκτρικός κινητήρας 5,5 kW 1440 rpm
VEM KMR112.M4
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
OMERA R4 / 12 OMERA R4 / 12 OMERA R4 / 12 OMERA R4 / 12 OMERA R4 / 12 OMERA R4 / 12 OMERA R4 / 12 OMERA R4 / 12
more images
8
Ολλανδία Babberich
1872 km
Μηχανή κοπής διαμόρφωσης
OMERA R4 / 12
καλό (μεταχειρισμένο)
Μικρή αγγελία
RÖSSLER R 4/700 SF RÖSSLER R 4/700 SF RÖSSLER R 4/700 SF RÖSSLER R 4/700 SF
more images
4
Γερμανία
1611 km
Δονητική μηχανή φινιρίσματος
RÖSSLER R 4/700 SF
2014
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
ROUNDO R 4 (T 90x10, L 90x9) ROUNDO R 4 (T 90x10, L 90x9) ROUNDO R 4 (T 90x10, L 90x9) ROUNDO R 4 (T 90x10, L 90x9)
more images
4
Γερμανία Staufenberg
1665 km
Υδραυλική μηχανή κάμψης προφίλ
ROUNDO R 4 (T 90x10, L 90x9)
1978
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Φρένο με ελατήριο 77 60011A00
binder 70103883/M4
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
WAFIOS R4
more images
1
Γερμανία
1845 km
Μηχανή ισιώματος και κοπής καλωδίων
WAFIOS R4
1973
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4 VEM KMR112.M4
more images
8
Γερμανία Wiefelstede
1893 km
Ηλεκτρικός κινητήρας 5,5 kW 1440 rpm
VEM KMR112.M4
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Polar Mohr R-4 Polar Mohr R-4 Polar Mohr R-4 Polar Mohr R-4 Polar Mohr R-4 Polar Mohr R-4 Polar Mohr R-4 Polar Mohr R-4 Polar Mohr R-4
more images
9
Πολωνία Radom
1371 km
Jogger
Polar Mohr R-4
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Bernhard Schmiedeskamp EW3/3S/M4/L Bernhard Schmiedeskamp EW3/3S/M4/L Bernhard Schmiedeskamp EW3/3S/M4/L Bernhard Schmiedeskamp EW3/3S/M4/L Bernhard Schmiedeskamp EW3/3S/M4/L Bernhard Schmiedeskamp EW3/3S/M4/L
more images
6
Γερμανία Berlin
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1628 km
Μηχανή ανάπτυξης
Bernhard Schmiedeskamp EW3/3S/M4/L
έτοιμο προς χρήση (χρησιμοποιημένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
WAFIOS R 4 WAFIOS R 4 WAFIOS R 4 WAFIOS R 4
more images
4
Γερμανία Grebenau
1618 km
Μηχανή ισιώματος και κοπής καλωδίων
WAFIOS R 4
1979
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Ελεγκτής θερμοκρασίας
eurotherm 3508/CC/VH//XX/1/1/XXX/GD4/R4/AM/XX/XX/IT/3000CK/E
νέο
Μικρή αγγελία
TECHNOMAKS M4
more images
1
Τουρκία Fevziçakmak, Esenler Cd., 42050 Karatay/Konya, Turkey
941 km
ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΛΎΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΉΧΟΥΣ
TECHNOMAKS M4
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4 VEM KMR 132. M4
more images
11
Γερμανία Wiefelstede
1893 km
Ηλεκτρικός κινητήρας 11 kW 1440 rpm
VEM KMR 132. M4
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
TORNOS R10/M7/M4 TORNOS R10/M7/M4 TORNOS R10/M7/M4 TORNOS R10/M7/M4 TORNOS R10/M7/M4
more images
5
Ιταλία Gorgo al Monticano
1065 km
Αυτόματοι τόρνοι ελβετικού τύπου
TORNOS R10/M7/M4
1970
μη δοκιμασμένο (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
ROUNDO R4  ROUNDO R4  ROUNDO R4  ROUNDO R4  ROUNDO R4  ROUNDO R4  ROUNDO R4
more images
7
Γερμανία Kreuztal
1706 km
υδ. μηχανή κάμψης δακτυλίου προφίλ
ROUNDO R4
1995
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Lineareinheit 277-3/16-0350-M40-500-MLR112W-0
Rexroth R480194805
νέο
Μικρή αγγελία
Herko Ø25 x 55mm R4 Herko Ø25 x 55mm R4 Herko Ø25 x 55mm R4 Herko Ø25 x 55mm R4
more images
4
Γερμανία Wiefelstede
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1891 km
Τέλος μύλος 16 τεμάχια
Herko Ø25 x 55mm R4
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
 el.ge AZM R4/A Rack Servocontroller el.ge AZM R4/A Rack Servocontroller
more images
2
Γερμανία Remscheid
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1764 km
Κινητήρας
el.ge AZM R4/A Rack Servocontroller
έτοιμο προς χρήση (χρησιμοποιημένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Moffett M4 25,4 Stapler Mitnahmestapler 2500 Moffett M4 25,4 Stapler Mitnahmestapler 2500
more images
2
Γερμανία Mücke
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1634 km
Οι υπολοιποι
Moffett M4 25,4 Stapler Mitnahmestapler 2500
2018
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4 SCM Group S.p.A. Solution HD-R4
more images
14
Τσεχική Δημοκρατία Jordánská 978, 198 00 Praha 14-Kyje, Česko
1355 km
Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης άκρων STEFANI
SCM Group S.p.A. Solution HD-R4
2014
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Καλώδιο οπτικών ινών
Ifm FT-00-P-A-R4
νέο
Μικρή αγγελία
BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR BEAR
more images
15
Ελλάδα Athina
204 km
Μηχανή διάτρησης παξιμαδιών M4-M12
BEAR
ως καινούργιο (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Rübig Ø 20 / 45 mm R4 Rübig Ø 20 / 45 mm R4 Rübig Ø 20 / 45 mm R4 Rübig Ø 20 / 45 mm R4 Rübig Ø 20 / 45 mm R4
more images
5
Γερμανία Wiefelstede
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1891 km
Μύλος τέλους 34 τεμάχια
Rübig Ø 20 / 45 mm R4
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
 Hochleistungs-Werkzeugspindel (vermutlich Eigenbau WERA) mit Widia KM 40 Spannsystem , max. 8500 U/min Hochleistungs-Werkzeugspindel (vermutlich Eigenbau WERA) mit Widia KM 40 Spannsystem , max. 8500 U/min Hochleistungs-Werkzeugspindel (vermutlich Eigenbau WERA) mit Widia KM 40 Spannsystem , max. 8500 U/min Hochleistungs-Werkzeugspindel (vermutlich Eigenbau WERA) mit Widia KM 40 Spannsystem , max. 8500 U/min
more images
4
Γερμανία Remscheid
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1764 km
Κινητήρας
Hochleistungs-Werkzeugspindel (vermutlich Eigenbau WERA) mit Widia KM 40 Spannsystem , max. 8500 U/min
έτοιμο προς χρήση (χρησιμοποιημένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009
more images
15
Γερμανία Salzgitter
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1700 km
Μπροστινό περονοφόρο όχημα
Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009
2009
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
VEM K2IR 225 M4, kW 45 VEM K2IR 225 M4, kW 45 VEM K2IR 225 M4, kW 45 VEM K2IR 225 M4, kW 45 VEM K2IR 225 M4, kW 45
more images
5
Γερμανία Halberstadt
1651 km
Τριφασικός κινητήρας VEM K2IR 225 M4 νέος
VEM K2IR 225 M4, kW 45
νέο
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
2x μαγνητικός αισθητήρας MZ R4 07 78
IPF MZ R4 07 78
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler
more images
15
Γερμανία Ennigerloh
1778 km
Περονοφόρο ανυψωτικό όλου του εδάφους
Sonstige/Other ANDERE M4 25.3F Moffett Mitnahmestapler
2015
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
Condair Modul M4 Condair Modul M4 Condair Modul M4 Condair Modul M4 Condair Modul M4
more images
5
Γερμανία Wiefelstede
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1891 km
Μονάδα ελέγχου υγραντήρα ατμού
Condair Modul M4
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln
more images
15
Γερμανία Salzgitter
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1700 km
Μπροστινό περονοφόρο όχημα
Moffett M4 20.1 Mitnahmestapler / 2009 / Teleskopgabeln
2008
χρησιμοποιημένο
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Τριφασικό ρεύμα - σερβοκινητήρας
Georgii Kobold KSY 0645.45-1 R4-5/S23
νέο
Μικρή αγγελία
VEM WMW KMR 132 M4 B VEM WMW KMR 132 M4 B VEM WMW KMR 132 M4 B VEM WMW KMR 132 M4 B VEM WMW KMR 132 M4 B VEM WMW KMR 132 M4 B VEM WMW KMR 132 M4 B VEM WMW KMR 132 M4 B
more images
8
Γερμανία Wiefelstede
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1891 km
Ηλεκτρικός κινητήρας 11 kW 1440 rpm
VEM WMW KMR 132 M4 B
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Τριφασικός κινητήρας KTE2W 112 M4 KT IE2
Küenle KTE2W 112 M4 KT IE2
νέο
Μικρή αγγελία
Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20 Stieber & Nebelmeier M4 - M20
more images
15
Γερμανία Wiefelstede
(Τοποθεσία αντιπροσώπου)
1891 km
Αντάπτορες φρεζαρίσματος 3 τεμάχια
Stieber & Nebelmeier M4 - M20
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Τριφασικός κινητήρας K11R 160 M4
VEM motors K11R 160 M4
νέο
Μικρή αγγελία
VEM KMR 132 M4 VEM KMR 132 M4 VEM KMR 132 M4 VEM KMR 132 M4
more images
4
Γερμανία Wiefelstede
1893 km
Ηλεκτρικός κινητήρας 11 kW 1440 rpm
VEM KMR 132 M4
χρησιμοποιημένο
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Μητρική πλακέτα PCISA-3716EV-R4
IEI PCISA-3716EV-R4
χρησιμοποιημένο
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Τριφασικός κινητήρας A4C 225 M4 B35
MarelliMotori A4C2242D00016
χρησιμοποιημένο