Τοποθετητής χειρισμού συγκόλλησης 0,5/1t
TOKFREZ PX500, PX1000

Έτος κατασκευής
2022
Κατάσταση
Νέο μηχάνημα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή μηχανήματος:
Τοποθετητής χειρισμού συγκόλλησης 0,5/1t
Κατασκευαστής:
TOKFREZ
Μοντέλο:
PX500, PX1000
Έτος κατασκευής:
2022
Κατάσταση:
νέο

ΤΙΜΉ & ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ID Καταχώρησης:
A679-7206
Τελευταία ενημέρωση:
στις 11.07.2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Τοποθετητής συγκόλλησης
Τοποθετητής που τροφοδοτείται από τριφασικό ρεύμα
Περιστροφή του τραπεζιού και του βραχίονα μέσω υδραυλικών περιστρεφόμενων στοιχείων
Έλεγχος των λειτουργιών στο περίβλημα του ρυθμιστή θέσης
Χρήσιμο για την τοποθέτηση τεμαχίων σε:
-συγκόλληση
-καθαρισμός
-συναρμολόγηση

Αύξηση της παραγωγικότητας έως και 40%
Πλεονεκτήματα και οφέλη:
Για τον εργοδότη:
-αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας έως και 40% μέσω της βέλτιστης τοποθέτησης των τεμαχίων - με αποτέλεσμα σύντομους χρόνους απόσβεσης του μηχανήματος
-βελτιωμένη αποδοτικότητα παραγωγής - δεν απαιτείται πρόσθετος χώρος στο χώρο του καταστήματος
-βελτιωμένη ποιότητα των συγκολλημένων συνδέσεων -η συγκόλληση είναι πάντα δυνατή σε άνετη θέση
Hiasdljuw
-η στιβαρή κατασκευή του μηχανήματος εξασφαλίζει μακροχρόνια, απροβλημάτιστη λειτουργία

Για τον χειριστή:
-παρέχοντας εργονομική στάση εργασίας για τον χειριστή
-ελαχιστοποίηση των κινδύνων ατυχήματος -καμία αλλαγή των αντικειμένων σύσφιξης
-καμία διακοπή της εργασίας λόγω αναμονής του γερανού
εύκολη συναρμολόγηση και λειτουργία
Είναι δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση της συγκόλλησης με τη χρήση ρομπότ συγκόλλησης Kawasaki.

Προσφέρουμε επίσης συσκευές τοποθέτησης με ρομπότ και ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου.

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ:

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΏΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΉ ΘΈΣΗΣ
ΠΕΝΤΆΛ ΜΕ ΚΑΛΏΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΎ
ΑΠΕΊΡΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΉ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΊΟΝΑ
ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΎ
ΜΈΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΧΉΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΎ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΉ ΜΆΖΑ
Μπορούμε να κατασκευάσουμε τον ρυθμιστή θέσης σύμφωνα με τις εξατομικευμένες προδιαγραφές του πελάτη.

Η διαφήμιση μεταφράστηκε αυτόματα και ενδέχεται να περιέχει ορισμένα σφάλματα μετάφρασης.

Πάροχος

P.P.H.U. TOKFREZ

Επικοινωνήστε με το πρόσωπο: Herr Dariusz Zduleczny

Targowisko 559

32-015 Kłaj, Πολωνία

Τελευταία online: Την περασμένη εβδομάδα

Εγγεγραμμένο μέλος από το: 2019

14 Διαφημίσεις online

Klauzula informacyjna dla klienta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TokFrez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Targowisku 559, 32-015 Kłaj.

NIP 868-111-68-18

REGON 852735319

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wykonania zawartej umowy.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.
III. Kategoria danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii:

podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria/numer dowodu osobistego),
dane dotyczące zamieszkania (adres),
dane umożliwiające bezpośredni kontakt (adres e-mail, numer telefonu),
dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego).
IV. Źródło danych osobowych i ich zakres.

Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana przy zawarciu umowy.

Wszelkie posiadane przez nas dane pochodzą od Pani/Pana.

V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom zajmującym się obsługą księgową i rachunkową Administratora danych osobowych.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora danych, jak również podmiotom tworzącym systemy informatyczne służące do zarządzania bazą danych klientów.

Powyższe będzie miało na celu jedynie realizację obowiązków ustawowych lub prawidłową realizację zawartej umowy.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z wykonywanej umowy.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do treści danych osobowych,
otrzymania kopii danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilekroć są przetwarzane na takiej podstawie,
do przenoszenia danych osobowych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć Pani/Pana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
VIII. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Względem Pani/Pana nie będzie stosowany proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

X. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z TokFrez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Targowisku. W przypadku odmowy podania danych osobowych zawarcie i wykonywanie umowy nie będzie możliwe.

Υποβολή αιτήματος

us 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Ολλανδία
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκή Ρωσία)
Ουκρανία
Estland (Reval)
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Μακεδονία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα
Ταϊβάν
Ιράν
Μπαγκλαντές
Αφγανιστάν
Σημείωση: Το αίτημά σας θα προωθηθεί σε όλους τους εμπόρους σε αυτή την κατηγορία. Αυτό μπορεί να αποφέρει μεγάλο αριθμό προσφορών!
Η αίτηση δεν μπόρεσε να σταλεί. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.

ΤΗΛΈΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Αυτές οι διαφημίσεις μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν.
Μικρή αγγελία
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 1.5t
TOKFREZ SPR 1500
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000
more images
10
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 4t
TOKFREZ SPR4000
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500 TOKFREZ SPR2500
more images
15
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 2.5t
TOKFREZ SPR2500
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500
more images
15
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 1.5t
TOKFREZ SPR1500
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500
more images
15
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 500kg
TOKFREZ SPR500
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500 BEAR PX500
more images
15
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής θέσης συγκόλλησης positioner0.5t
BEAR PX500
2022
νέο
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Σερβομηχανισμός Compax-SL
Parker CPX1000SL/F3
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
COMEV MT 200P X 1000 COMEV MT 200P X 1000 COMEV MT 200P X 1000
more images
3
Ιταλία Borgo San Dalmazzo
1324 km
PARALLEL LATHE
COMEV MT 200P X 1000
1999
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Domino DPX 500 168m3/h Domino DPX 500 168m3/h Domino DPX 500 168m3/h Domino DPX 500 168m3/h Domino DPX 500 168m3/h Domino DPX 500 168m3/h Domino DPX 500 168m3/h Domino DPX 500 168m3/h Domino DPX 500 168m3/h
more images
9
Ουγγαρία Tata
994 km
απορροφητής καπνού, φίλτρο αέρα, συλλογή σκόνης
Domino DPX 500 168m3/h
2018
ως καινούργιο (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Αγοράστε το τώρα
Γερμανία Γερμανία
1467 km
Έλεγχος σερβομηχανισμού Compax-SL CPX 1000SL/F2
Parker 146642 0001 952-500406 CPX 1000SL/F2
χρησιμοποιημένο
Μικρή αγγελία
Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML
more images
7
Πολωνία Targowisko
1221 km
Τόρνος CNC MAZAK QT 200 ML
Mazak QT 200 ML
2015
ως καινούργιο (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100
more images
15
Πολωνία Targowisko
1221 km
Κατακόρυφο τριβείο SIELEMANN RFV 100
SIELEMANN RFV 100
1965
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350
more images
12
Πολωνία Targowisko
1221 km
Τόρνος CNC MAZAK QTS 350
Mazak QTS 350
2013
πολύ καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500
more images
11
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 1.5t
BEAR SPR1500
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500
more images
11
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 2.5t
BEAR SPR2500
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500
more images
11
Πολωνία Targowisko
1221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 500kg
BEAR SPR500
2022
νέο
Κλήση
Μικρή αγγελία
Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10 Quaser MK 603 H/10
more images
13
Πολωνία Kłaj
1221 km
Quaser MK 603 H / 10
Quaser MK 603 H/10
2002
καλό (μεταχειρισμένο)
Κλήση