Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 2.5t
TOKFREZ SPR2500

Σταθερή τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
15.900 €
Έτος κατασκευής
2023
Κατάσταση
Νέο
Τοποθεσία
Targowisko 559, 32-015 Kłaj, PL

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή μηχανήματος:
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 2.5t
Κατασκευαστής:
TOKFREZ
Μοντέλο:
SPR2500
Έτος κατασκευής:
2023
Κατάσταση:
νέο

ΤΙΜΉ & ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ

Σταθερή τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
15.900 €
Τοποθεσία:
Targowisko 559, 32-015 Kłaj, PL Πολωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ID Καταχώρησης:
A679-7185
Τελευταία ενημέρωση:
στις 21.08.2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Τοποθετητής που τροφοδοτείται από τριφασικό ρεύμα
Περιστροφή του τραπεζιού και του βραχίονα μέσω υδραυλικών περιστρεφόμενων μοχλών
Ρύθμιση ύψους βραχίονα με υδραυλικό κύλινδρο
Έλεγχος των λειτουργιών στο περίβλημα του ρυθμιστή θέσης
Χρήσιμο για την τοποθέτηση τεμαχίων σε:
συγκόλληση
καθαρισμό
συναρμολόγηση
Αύξηση της παραγωγικότητας έως και 40%
Η χρήση απεριόριστης περιστροφής σε 2 άξονες και πρόσθετης κατακόρυφης και οριζόντιας κίνησης επιτρέπει οποιαδήποτε τοποθέτηση του στερεωμένου τεμαχίου (επίσης "πάνω από το κεφάλι").

Ο ρυθμιστής θέσης 3 αξόνων παρέχει σημαντική βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας σε σύγκριση με τους συμβατικούς ρυθμιστές θέσης πανοραμικής/ανακλινόμενης τοποθέτησης (βέλτιστη τοποθέτηση του τεμαχίου, εύκολος χειρισμός).

Πλεονεκτήματα και οφέλη:
Για τον εργοδότη:
αυξημένη παραγωγικότητα έως και 40% μέσω της βέλτιστης τοποθέτησης των τεμαχίων εργασίας - με αποτέλεσμα σύντομους χρόνους απόσβεσης της μηχανής
η αυξημένη παραγωγική ικανότητα δεν απαιτεί πρόσθετο χώρο στο χώρο του εργοστασίου
βελτιωμένη ποιότητα των συγκολλήσεων - η συγκόλληση στην κάτω θέση είναι πάντα δυνατή
ο στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος εξασφαλίζει μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία
Για τον χειριστή
εξασφάλιση εργονομικής στάσης εργασίας για τον χειριστή
ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων - δεν απαιτείται αλλαγή των τεμαχίων εργασίας
καμία διακοπή της εργασίας λόγω αναμονής του γερανού
εύκολη συναρμολόγηση και λειτουργία
Είναι δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση της συγκόλλησης με τη χρήση ρομπότ συγκόλλησης Kawasaki.

Προσφέρουμε επίσης συσκευές τοποθέτησης με ρομπότ και ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου.
3jds2xqb

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ:

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΏΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΌ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΉ ΘΈΣΗΣ
ΠΕΝΤΆΛ ΜΕ ΚΑΛΏΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΎ
ΑΠΕΡΙΌΡΙΣΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΊΟΝΑ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΎ
ΜΉΚΟΣ ΚΑΙ ΣΧΉΜΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΊΟΝΑ
ΜΈΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΧΉΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΎ
ΜΆΖΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ
Μπορούμε να κατασκευάσουμε τον ρυθμιστή θέσης σύμφωνα με τις ατομικές προδιαγραφές του πελάτη.

Η διαφήμιση μεταφράστηκε αυτόματα και ενδέχεται να περιέχει ορισμένα σφάλματα μετάφρασης.

Πάροχος

P.p.h.u. Tokfrez

Επικοινωνήστε με το πρόσωπο: Κος Dariusz Zduleczny

Targowisko 559

32-015 Kłaj, Πολωνία

Εγγεγραμμένο μέλος από το: 2019

19 Διαφημίσεις online

Klauzula informacyjna dla klienta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TokFrez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Targowisku 559, 32-015 Kłaj.

NIP 868-111-68-18

REGON 852735319

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wykonania zawartej umowy.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.
III. Kategoria danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii:

podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria/numer dowodu osobistego),
dane dotyczące zamieszkania (adres),
dane umożliwiające bezpośredni kontakt (adres e-mail, numer telefonu),
dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego).
IV. Źródło danych osobowych i ich zakres.

Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana przy zawarciu umowy.

Wszelkie posiadane przez nas dane pochodzą od Pani/Pana.

V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom zajmującym się obsługą księgową i rachunkową Administratora danych osobowych.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora danych, jak również podmiotom tworzącym systemy informatyczne służące do zarządzania bazą danych klientów.

Powyższe będzie miało na celu jedynie realizację obowiązków ustawowych lub prawidłową realizację zawartej umowy.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z wykonywanej umowy.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do treści danych osobowych,
otrzymania kopii danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilekroć są przetwarzane na takiej podstawie,
do przenoszenia danych osobowych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć Pani/Pana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
VIII. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Względem Pani/Pana nie będzie stosowany proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

X. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z TokFrez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Targowisku. W przypadku odmowy podania danych osobowych zawarcie i wykonywanie umowy nie będzie możliwe.

Υποβολή αιτήματος

us 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Ολλανδία
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκή Ρωσία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Μακεδονία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα
Ταϊβάν
Ιράν
Μπαγκλαντές
Αφγανιστάν
Σημείωση: Το αίτημά σας θα προωθηθεί σε όλους τους εμπόρους σε αυτή την κατηγορία. Αυτό μπορεί να αποφέρει μεγάλο αριθμό προσφορών!
Η αίτηση δεν μπόρεσε να σταλεί. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.

ΤΗΛΈΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Αυτές οι διαφημίσεις μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν.
Μικρή αγγελία
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 1.5t
TOKFREZ SPR 1500
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000 TOKFREZ SPR4000
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 4t
TOKFREZ SPR4000
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500 TOKFREZ SPR1500
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 1.5t
TOKFREZ SPR1500
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000 TOKFREZ PX500, PX1000
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Τοποθετητής χειρισμού συγκόλλησης 0,5/1t
TOKFREZ PX500, PX1000
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500 TOKFREZ SPR500
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 500kg
TOKFREZ SPR500
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500 BEAR SPR2500
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 2.5t
BEAR SPR2500
Κλήση
Μικρή αγγελία
Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
βιομηχανικό ρομπότ
Kawasaki
Κλήση
Μικρή αγγελία
Eckert Jantar 2 Eckert Jantar 2 Eckert Jantar 2 Eckert Jantar 2 Eckert Jantar 2 Eckert Jantar 2 Eckert Jantar 2 Eckert Jantar 2
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Μηχανή κοπής πλάσματος-αερίου ECKERT
Eckert Jantar 2
Κλήση
Μικρή αγγελία
Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L Mazak QTS 200 L
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
ΤΌΡΝΟΣ CNC MAZAK QUICK TURN SMART 200L
Mazak QTS 200 L
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Τοποθετητής συγκόλλησης 1500kg, 3 άξονες
BEAR SPR1500
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR SPR4000 BEAR SPR4000 BEAR SPR4000 BEAR SPR4000 BEAR SPR4000 BEAR SPR4000 BEAR SPR4000
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Τοποθετητής συγκόλλησης 4000kg, 3 άξονες
BEAR SPR4000
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500 BEAR SPR1500
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 1.5t
BEAR SPR1500
Κλήση
Μικρή αγγελία
BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500 BEAR SPR500
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Χειριστής τοποθέτησης συγκόλλησης 500kg
BEAR SPR500
Κλήση
Μικρή αγγελία
Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350 Mazak QTS 350
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Τόρνος CNC MAZAK QTS 350
Mazak QTS 350
Κλήση
Μικρή αγγελία
Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Ρομποτικός σταθμός συγκόλλησης
Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki
Κλήση
Μικρή αγγελία
Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C Mazak VTC-300C
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
CNC μηχανή φρεζαρίσματος MAZAK VTC300
Mazak VTC-300C
Κλήση
Μικρή αγγελία
TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A TOS VARNSDORF WD 130 A
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
ΜΗΧΑΝΉ ΤΌΡΝΕΥΣΗΣ CNC
TOS VARNSDORF WD 130 A
Κλήση
Μικρή αγγελία
Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML Mazak QT 200 ML
more images
Πολωνία Targowisko
1.221 km
Τόρνος CNC MAZAK QT 200 ML
Mazak QT 200 ML
Κλήση